Visualisera stabsarbetet digitalt

Visualisera stabsarbetet digitalt

Hur kan vi visualisera stabsarbetet digitalt för att effektivt bedriva ett kvalificerat krisledningsarbete på distans? Vi ger er verktygen.

Samma rollfördelning i kris som i vardagen

Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser, då nämnden kan ta över hela eller delar av uppgifter från andra berörda nämnder.
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha.

Kom ihåg att utbilda och öva era förtroendevalda tidigt (och återkommande) under mandatperioden.

Mål och plan för kontinuitet

För att möjliggöra kontinuitet - glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

För att möjliggöra kontinuitet – glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

Stabsmetodik – för bättre ledningsförmåga

Stabsmetodiken skapar synergieffekter i vardagen: 1+1=3

Skapa en gemensam grundplattform för chefer på alla ledningsnivåer – både för att effektivisera det vardagliga arbetet och för att stå bättre rustade vid en kris.
Våra utbildningar i stabsmetodik ökar deltagarnas förmåga att kunna arbeta i stab/krisledningsgrupp som kan aktiveras vid kriser och allvarliga händelser. Men alla metoder och verktyg kan även tillämpas i vardagen.