Mål och plan för kontinuitet

För att möjliggöra kontinuitet - glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

Många organisationer övar sin krisledning på central nivå mer eller mindre regelbundet. Det är självklart viktigt att öva denna ledningsnivå – men flera underskattar vikten av att utbilda och öva även den lägre nivån (förvaltning, affärsområde eller motsvarande) för att säkerställa en hög krisledningsförmåga som genomsyrar alla ledningsnivåer i organisationen.

Under Q1 genomför vi bland annat repetitionsutbildning och ”träningspass” i stabsmetodik vid samtliga förvaltningars krisledningar i en kommun. Utbildningarna anpassas efter respektive förvaltnings förutsättningar och uppdrag som ett led i att stärka krisledningsförmågan vid kommunen, även i ett underifrånperspektiv. Tidigare har deltagarna genomgått grundutbildning i stabs- och ledningsmetodik och stabschefer har fått ytterligare vidareutbildning.

Mål och plan för kontinuitet på alla ledningsnivåer
Att bygga krisledningsförmåga handlar precis som när vi tränar vår kropp mycket om att skapa långsiktighet och kontinuitet. För att få kontinuitet så underlättar det att formulera ett tydligt mål (vad ska uppnås). När målet är bestämt är det bra att upprätta en plan för hur du ska gå till väga och vad som ska prioriteras. Men det är inte ovanligt att planen är bristfällig eller rent av saknas, vilket också är orsaken till många brutna nyårslöften och outnyttjade gymkort.

Så, för att möjliggöra kontinuitet vad gäller utbildning och övning i din organisation – glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen. Med en flerårig övningsplan underlättas ert långsiktiga och systematiska arbete med övningar.

Säkerställer ni dessutom att ni har en metodik för krisledningen som går att tillämpa i det vardagliga ledningsarbetet – så kommer ni även åt ”vardagsmotionen”.

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer