Qrisa™ är en användarvänlig digital krisledningsplattform för organisationer som värderar säkerhet och integritet högt. Med Qrisa™ blir hanteringen av kriser inte bara enklare, snabbare och effektivare, utan också exceptionellt säker eftersom systemet uppfyller svenska krav på informationssäkerhet (KLASS 3).

Qrisa™ utgår från metoder och standarder från svenska och europeiska myndigheter och institutioner liksom best practice från mPowerments omfattande erfarenhet på området.

Qrisa™ är en webbaserad lösning med tillhörande mobilapplikation som gör det möjligt att kommunicera och krisleda snabbt och effektivt i både det fysiska krisledningsrummet, på distans (distribuerat) och på språng.

Vårt mål med Qrisa är att göra krishantering så enkelt och effektivt som möjligt. Systemet stödjer såväl stora som små organisationer i hanteringen av incidenter och kriser.

Fredrik Sörlin

Utvecklingskonsult
Specialistområden: Krisberedskap

Huvudfunktioner

Möjliga tillval