Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och din organisation!

Carl Magnusson

Utvecklingskonsult
Specialistområden: Krisberedskap

Carl Magnusson ansvarar för våra tjänster inom krisledning och ledarskap. Han är en erfaren utbildare och konsult och brinner för att utveckla individer, grupper och organisationer till att nå sin fulla potential – såväl i vardag som kris.

Carl har en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten. Han har sedan 2007 utvecklat och stärkt krishanteringsförmågan vid ett stort antal kommuner, myndigheter, regioner och länsstyrelser likväl ledande företag inom flera olika branscher.

Med sin samlade kunskap och erfarenhet kan Carl hjälpa er att få nödvändig förståelse för krisledning och krisberedskap, kunskap i hur man bör gå till väga och övning i hur man gör det.

Linda Magnusson

Kommunikationskonsult
Specialistområden: Medieträning

Linda Magnusson ansvarar för våra tjänster inom medieträning. Hon har flerårig erfarenhet som journalist, bland annat som reporter och programledare på SVT och TV4. Idag är hon en uppskattad utbildare och konsult som hjälper chefer, politiker och andra nyckelpersoner att känna sig trygga i mötet med media.

Linda vet hur du på bästa sätt förbereder dig inför intervjun och hur du når ut med dina budskap. Med all sin kunskap från journalistiken i bagaget skapar hon förståelse för hur journalister jobbar, hur nyhetsdramaturgin fungerar och när, vad och varför du behöver kommunicera.

Linda har en kandidatexamen i journalistik från JMG vid Göteborgs Universitet, examen i internationell journalistik från Shenandoah University i USA och har läst kriskommunikation vid Karlstads Universitet.

Fredrik Sörlin

Utvecklingskonsult
Specialistområden: Krisberedskap

Fredrik Sörlin stödjer våra uppdragsgivare med utbildning, övning och rådgivning inom krisledning och krisberedskap.

Fredrik lutar sig mot erfarenheter av kriser – stora som små, nationellt och internationellt samt reell stabserfarenhet där han lett många stabsarbeten av olika karaktärer. Han har lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och som chef på olika nivåer inom Försvarsmakten.

Fredrik är en omtyckt utbildare och pedagog som hjälper er genom krishanteringen genom att tillhandahålla rätt verktyg och förutsättningar för att lyckas.

Kristina Granqvist

Kommunikationskonsult
Specialistområden: Medieträning

Kristina Granqvist stöttar våra kunder inom kommunikation och medierelationer. Hon är styv på att få chefer och talespersoner att ändra sin blick och se kommunikation och media som en möjlighet – samt att agera därefter.

Kristina har arbetat många år som nyhetsjournalist framför allt på SR, SVT och norska NRK och lika många år som pressansvarig och presschef för organisationer och myndigheter, som Rädda Barnen och Kriminalvården. Kristina är kulturvetare och är även utbildad inom PR.

Kristina har lång erfarenhet av att förflytta organisationer från ett reaktivt synsätt på kommunikation till ett proaktivt. Hon har stor vana av att hantera både potentiella och pågående kommunikativa kriser, och har suttit i flera staber.