Krisberedskap

En allvarlig händelse eller kris kan få förödande konsekvenser för en organisation. Hur väl förberedda vi är och hur vi agerar är direkt avgörande för hur vi kommer att påverkas av situationen.

Vi hjälper er att utveckla en effektiv krishantering och stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Medieträning

Vår medieträning utvecklar förmågan att tryggt och effektivt kommunicera med media i såväl PR-syften som krissituationer. Vi erbjuder både individ- och organisationsanpassade utbildningar och övningar inom medieträning och kriskommunikation och hjälper våra kunder att förstå när, vad, hur och varför man behöver kommunicera, både internt och externt.

Qrisa™

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krishantering. En användarvänlig digital krisledningsplattform för organisationer som värderar säkerhet och integritet högt. Med Qrisa™ blir hanteringen av kriser inte bara enklare och effektivare, utan också exceptionellt säker.

Krisberedskap

En allvarlig händelse eller kris kan få förödande konsekvenser för en organisation. Hur väl förberedda vi är och hur vi agerar är direkt avgörande för hur vi kommer att påverkas av situationen.

Vi hjälper er att utveckla en effektiv krishantering och stödjer er genom hela krisarbetet – före, under och efter krisen.

Medieträning

Vår medieträning utvecklar förmågan att tryggt och effektivt kommunicera med media i såväl PR-syften som krissituationer. Vi erbjuder både individ- och organisationsanpassade utbildningar och övningar inom medieträning och kriskommunikation och hjälper våra kunder att förstå när, vad, hur och varför man behöver kommunicera, både internt och externt.

Qrisa™

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krishantering. En användarvänlig digital krisledningsplattform för organisationer som värderar säkerhet och integritet högt. Med Qrisa™ blir hanteringen av kriser inte bara enklare och effektivare, utan också exceptionellt säker.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och din organisation!