Stabsmetodik – för bättre ledningsförmåga

Stabsmetodiken skapar synergieffekter i vardagen: 1+1=3

Skapa en gemensam grundplattform för chefer på alla ledningsnivåer – både för att effektivisera det vardagliga arbetet och för att stå bättre rustade vid en kris. Våra utbildningar i stabsmetodik ökar deltagarnas förmåga att kunna arbeta i stab/krisledningsgrupp vid kriser och allvarliga händelser. Men dessutom kan alla metoder och verktyg även tillämpas i vardagen.

De kommande veckorna genomför vi bland annat grundutbildningar i stabsmetodik vid några av landets landsting. Syftet med utbildningarna är att öka deltagarnas förmåga att kunna arbeta i stab som kan aktiveras på olika nivåer vid allvarliga händelser.

Målgrupp är personer som ingår i krisledningsorganisationen – s.k. ”särskild sjukvårdsledning” på lokal eller regional nivå. Vid utbildningarna deltar dessutom flera chefer och funktioner som arbetar på mer operativ nivå då man har sett nyttan med att alla metoder och verktyg även kan tillämpas i det vardagliga ledningsarbetet.

Stora synergieffekter i vardagen
I dessa organisationer har man också, som i många andra, sett fördelen med att chefer på alla ledningsnivåer i organisationen har en gemensam grund – både för att effektivisera vardagen och för att stå bättre rustade vid en kris. Stabs- och ledningsmetodiken fungerar oavsett verksamhet, storlek på organisation eller vad som orsakat krisen.

Under utbildningen går vi igenom bland annat:

  • Den egna krisorganisationen
  • Grundläggande principer för ledning och stabsarbete
  • Stabens indelning
  • Stabsverktyg och rutiner (stabsorientering, stabsarbetsplan, dokumentation m.m.)
  • Lägesbild
  • Informationshantering inom staben
  • Analys och beslutsfattning
  • Att planera för alternativa händelseutvecklingar
  • Visualisering av stabsarbetet
  • Samverkan

Stort fokus ligger på praktisk träning och övning i stabsmiljö.

Läs mer om våra utbildningar inom krisledning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer