Visualisera stabsarbetet digitalt

Visualisera stabsarbetet digitalt

Hur kan vi visualisera stabsarbetet digitalt för att effektivt bedriva ett kvalificerat krisledningsarbete på distans? Vi ger er verktygen.

Samma rollfördelning i kris som i vardagen

Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör vara densamma vid hanteringen av en kris som i den normala verksamheten.

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser, då nämnden kan ta över hela eller delar av uppgifter från andra berörda nämnder.
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha.

Kom ihåg att utbilda och öva era förtroendevalda tidigt (och återkommande) under mandatperioden.

Mål och plan för kontinuitet

För att möjliggöra kontinuitet - glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

För att möjliggöra kontinuitet – glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

Tips: prioritera rätt i krisen

Att ha en tydlig målbild och inriktning kommer underlätta att prioritera rätt.

Nästa gång du behöver prioritera i din vardag eller krisorganisationen står inför stora utmaningar i en kritisk situation;
Ställ dig frågan: vad är nödvändigt, angeläget respektive önskvärt.