Tips: prioritera rätt i krisen

Att ha en tydlig målbild och inriktning kommer underlätta att prioritera rätt.

En kris innebär per definition att det finns en obalans mellan resurserna i förhållande till behoven i den aktuella händelsen. Därmed uppstår ett behov av att prioritera.

Svårigheten med att prioritera rätt i krisen är, precis som i vardagen, inte att lägga till saker i ”att-göra-listan”. Svårigheten är snarare att identifiera de åtgärder som kan vara direkt avgörande för framgång och som behöver hanteras i ett första skede – dvs längst upp på listan.

Ett av de vanligaste problemen i uppstarten av en krisorganisation är otydlighet kring vad som är den viktigaste uppgiften att arbeta med just nu. I situationer där man samtidigt arbetar med flera parallella uppdrag är det därför viktigt att kunna göra klara prioriteringar mellan dessa.

Att ha en tydlig målbild och inriktning kommer underlätta prioriteringen. Med andra ord skapa förutsättningar för att både göra saker rätt och göra rätt saker. Det underlättar också om vi redan på förhand är överens om hur vi uttrycker ”viktighetsordningen”. Benämner vi denna ”viktigt/mindre viktigt”, ”1-2-3” o.s.v.?

Prioritera enligt Nödvändigt, Angeläget och Önskvärt

Vår rekommendation är att uppdragen graderas enligt följande tre nivåer:

  • Nödvändigt (N) – det som måste göras omedelbart. Den här typen av aktiviteter behöver tidsättas och utses ansvariga för. Uppdragen ska lösas med full kvalitet och vi lägger fokus på att lösa dessa direkt.
  • Angeläget (A) – det som ska göras i nästa skede, så snart det nödvändiga är färdigt. Dessa aktiviteter behöver också tidsättas, avdelas resurser och utses ansvariga för. Men uppdragen löses först i nästa skede, då vi hanterat det nödvändiga.
  • Önskvärt (Ö) – det som vi gör i mån av tid. Dessa aktiviteter varken tidsätter vi eller tillsätter resurser för att utföra utifrån hur läget ser ut just nu.

Vi ställs återkommande inför prioriteringar. Så nästa gång du ska prioritera i din vardag eller krisorganisationen står inför stora utmaningar i en kritisk situation;
Ställ dig frågan: vad är nödvändigt, angeläget respektive önskvärt.

Läs mer om våra tjänster inom krisledning och ledarskap.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer