Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten eller fokuserar du på vad du själv vill uppnå?

Coronaviruset – så stöttar vi i krisen

Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet. Foto: Andreas Varro

För att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas under den pågående coronakrisen hjälper vi på mPowerment våra kunder med bland annat löpande rådgivning och stöd i krisledning.

Kommunicera om coronaviruset

Bra kriskommunikation bidrar till att rädda liv, men också till att motverka ryktesspridning och onödig oro. Att tänka på när ni ska kommunicera om coronaviruset…

Skogsstyrelsen anlitar mpowerment

Skogsstyrelsen har valt att teckna ramavtal gällande medieträning för chefer och medarbetare med mPowerment Scandinavia AB

För att skapa trygghet för medarbetarna i mötet med media har Skogsstyrelsen valt att teckna ramavtal gällande medieträning med mPowerment.

God jul och gott nytt år!

mPowerment vill önskar alla kunder och samarbetspartners en riktigt god jul och stödjer i år katastrofdrabbade barn genom en julgåva till Unicef.

Vi vill önska alla kunder och samarbetspartners en riktigt god jul med en julgåva till katastrofdrabbade barn via Unicef.

Så skriver du ett pressmeddelande

Ett välformulerat pressmeddelande är ofta en förutsättning för att få just din nyhet publicerad i media. Här får du åtta tips på hur du skriver ett.

Ett välformulerat pressmeddelande är ofta en förutsättning för att få just din nyhet publicerad i media. Här får du åtta tips på hur du skriver ett pressmeddelande.

Utvärdera mera!

Att utvärdera och reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna är något vi tyvärr alltför sällan prioriterar. Erfarenheter som i hög grad kan bidra till kvalitetsutveckling i organisationen, förebygga risker och hot samt öka krishanteringsförmågan.

Att reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna kan öka er krishanteringsförmåga. Ta del av vår checklista för att säkerställa en god utvärdering.