Skogsstyrelsen anlitar mpowerment

Skogsstyrelsen har valt att teckna ramavtal gällande medieträning för chefer och medarbetare med mPowerment Scandinavia AB

För att skapa trygghet för medarbetarna i mötet med media har Skogsstyrelsen valt att teckna ramavtal gällande medieträning med mPowerment Scandinavia AB.

– Skogsstyrelsen verkar på regeringens uppdrag för att skogen i Sverige ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. I det uppdraget gäller det också att nå ut med information på ett förtroendeingivande och effektivt sätt. Vi ser fram emot att stötta myndighetens talespersoner i detta, säger Linda Magnusson, kommunikationskonsult på mPowerment.

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Myndigheten arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse. Läs mer på skogsstyrelsen.se.

Personalen ska vara trygg i sitt möte med media

”Skogsstyrelsens chefer och medarbetare har regelbunden kontakt med media i olika typer av frågor, där det kan ingå mycket komplexa frågor men också krishantering. Målet med utbildningar i medieträningen är att personalen ska vara trygg i sitt möte med media i syfte att på ett förtroendefullt och effektivt sätt nå ut med budskapet”, skriver Skogsstyrelsen.

Avtalet sträcker sig över två år med option på två års förlängning. Det innefattar medieträning för Skogsstyrelsen chefer och medarbetare runt om i landet.

– Vi arbetar dagligen, genom rådgivning, övnings- och utbildningsinsatser, för att höja kommunikations- och krisledningsförmågan hos offentliga aktörer och privata företag. Vi ser fram emot samarbetet, säger Carl Magnusson, mPowerments VD.

Läs mer om våra tjänster inom medieträning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer