Källkritik: vem säger vad och varför?

Checklista: Så tänker du källkritiskt

Nu inför stundande val, när flödet i sociala medier svämmas över av budskap med olika syften, kan det vara på pass att vara extra observant och medvetet värdera den information du tar del av. Med andra ord vara källkritisk.