Tydliga budskap minskar risken för misstolkningar i media

Undvik misstolkningar i media med förberedda budskap.

”Jag fick inte rätt frågor”, ”Reportern fokuserade på fel saker” eller ”Journalisten misstolkade allt jag sa” – känns det igen? Kom ihåg att det är ditt ansvar att leverera dina budskap så att de inte går att misstolka.

När jag håller utbildningar i medieträning brukar jag fråga deltagarna vad de anser är den främsta utmaningen i kontakten med media. Svaren brukar variera, men ett ofta återkommande svar är att man är rädd att bli misstolkad och att reportern ska vinkla nyheten på fel sätt.

Lämna inget tolkningsutrymme

Bästa sättet att undvika att bli misstolkad är att vara väl förberedd med tydliga och konkreta budskap som inte lämnar något tolkningsutrymme.

 • Arbeta proaktivt och se till att inom organisationen fortlöpande diskutera frågor som är eller kan bli intressanta i media.
 • Upptäcker ni problem i verksamheten? Ta initiativ till att själva belysa dessa på era egna villkor – istället för att invänta medias granskning och behöva svara på frågor utifrån deras agenda.
 • Använd gärna en budskapsplattform som stöd när ni jobbar med att förbereda budskap.
 • Samla in de fakta som behövs och formulera budskap.
 • Tänk igenom de känsligaste och tuffaste frågorna som journalisterna kan tänkas ställa. Formulera svar och bestäm vem som bör svara.

Journalister vinklar nyheter

Självklart kommer reportern att ha en egen agenda och förmodligen redan vinkeln klar. All bra journalistik är vinklad. (Det betyder inte att journalisten tar ställning. Utan att hen presenterar nyheten ur en specifik vinkel för att skapa ett sammanhang.) Det är journalistens jobb. Medias målgrupp är publiken och de spetsar till det, förenklar och utelämnar saker för att historien ska bli begriplig på väldigt lite utrymme.

Det innebär också att många som blivit intervjuade kan känna att viktiga bitar inte kom med. Men i slutändan är det journalisten som beslutar om vad som kommer med eller inte. Kom ihåg att reportern inte är där för din skull. Ingen journalist vill gå dina PR-ärenden. Därför bör du räkna med kritiska frågor oavsett om reportern är där för att ställa dig mot väggen eller ta del av din senaste framgång.

Tydliga budskap

Det enda du kan påverka är hur du svarar på frågorna och hur tydlig du är i dina budskap. Om du direkt i ditt svar bryggar över till dina bästa argument så kan du leda över intervjun på det du vill prata om. Du ska fortfarande svara på frågorna, men håll budskapen i fokus.

 • Ett bra budskap innehåller både det du vill förmedla och det publiken behöver veta.
 • Var konkret! Konkreta budskap fastnar och är lätta att citera.
 • Undvik yrkesjargong – tänk på målgruppen. Du vill att alla ska förstå inte bara imponera på kollegorna.
 • Ha ett fåtal konkreta bevis och argument som stöttar ditt huvudbudskap.
 • Använd gärna metaforer och liknelser för att måla upp en talande bild som andra kan relatera till.
 • Glöm inte att budskapen ska stödja organisationens verksamhetsmål, värdegrund och syftet med medieframträdandet.

Läs mer om våra tjänster inom medieträning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer