Utvärdera mera!

Att utvärdera och reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna är något vi tyvärr alltför sällan prioriterar. Erfarenheter som i hög grad kan bidra till kvalitetsutveckling i organisationen, förebygga risker och hot samt öka krishanteringsförmågan.

Att reflektera över vad som har hänt och ta vara på erfarenheterna kan öka er krishanteringsförmåga. Ta del av vår checklista för att säkerställa en god utvärdering.