Skogsstyrelsen anlitar mpowerment

Skogsstyrelsen har valt att teckna ramavtal gällande medieträning för chefer och medarbetare med mPowerment Scandinavia AB

För att skapa trygghet för medarbetarna i mötet med media har Skogsstyrelsen valt att teckna ramavtal gällande medieträning med mPowerment.