Tips: prioritera rätt i krisen

Att ha en tydlig målbild och inriktning kommer underlätta att prioritera rätt.

Nästa gång du behöver prioritera i din vardag eller krisorganisationen står inför stora utmaningar i en kritisk situation;
Ställ dig frågan: vad är nödvändigt, angeläget respektive önskvärt.