Coronaviruset – så stöttar vi i krisen

Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet. Foto: Andreas Varro

För att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas under den pågående coronakrisen hjälper vi på mPowerment våra kunder med bland annat löpande rådgivning och stöd i krisledning.

TIPS: SÅ BEMÖTER DU KRITIK I MEDIA

Kritik i media. Respektera journalistens rätt att ställa kritiska och provokativa frågor utan att bli arg, dryg, upprörd, nonchalant eller gå i försvarsställning.

Du har säkert hört uttrycket: ”Det är inte vad du säger, utan hur du säger det”. Det gäller i allra högsta grad när du bemöter kritik i media, vare sig det rör sig om kritiska frågor från journalister i traditionella medier eller kritik från dina målgrupper (kunder, anställda, samarbetspartners osv) i sociala medier.

KOMMUNICERA RÄTT I KRISEN

Kriskommunikation. Se till att kommunicera i tid.

Kriskommunikation är all krishanterings kärna. Bristande kommunikation kan leda till att krisen förvärras. Trots detta missar många organisationer att kommunicera i den akuta krisen och informationsvakuumet som uppstår lämnar utrymme för andra sämre informerade källor att sätta bilden av vad som har hänt. En bild som sedan kan vara svår att bli av med.