Visualisera stabsarbetet digitalt

Visualisera stabsarbetet digitalt

Hur kan vi visualisera stabsarbetet digitalt för att effektivt bedriva ett kvalificerat krisledningsarbete på distans? Vi ger er verktygen.

Vi erbjuder snabbutbildning av stabschefer

Vi snabbutbildar nu stabschefer inom kommuner, regioner och myndigheter för att stärka ledningsförmågan och uthålligheten i samhällsviktiga verksamheter under den pågående pandemin.

Coronaviruset – så stöttar vi i krisen

Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet. Foto: Andreas Varro

För att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas under den pågående coronakrisen hjälper vi på mPowerment våra kunder med bland annat löpande rådgivning och stöd i krisledning.

Omfallsplanering – ”om x händer, vad gör vi då?”

Omfallsplanering är att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa.

Omfallsplanering är att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa. Det handlar om att skapa en ”reservplan” i förväg för de kritiska händelserna, framförallt för att reglera ”starten” och ge en gemensam plattform att agera utifrån.

Mål och plan för kontinuitet

För att möjliggöra kontinuitet - glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

För att möjliggöra kontinuitet – glöm inte bort den strategiska utbildnings- och övningsplanen på alla nivåer i krisledningen.

Källkritik: vem säger vad och varför?

Checklista: Så tänker du källkritiskt

Nu inför stundande val, när flödet i sociala medier svämmas över av budskap med olika syften, kan det vara på pass att vara extra observant och medvetet värdera den information du tar del av. Med andra ord vara källkritisk.

KOMMUNICERA RÄTT I KRISEN

Kriskommunikation. Se till att kommunicera i tid.

Kriskommunikation är all krishanterings kärna. Bristande kommunikation kan leda till att krisen förvärras. Trots detta missar många organisationer att kommunicera i den akuta krisen och informationsvakuumet som uppstår lämnar utrymme för andra sämre informerade källor att sätta bilden av vad som har hänt. En bild som sedan kan vara svår att bli av med.