Omfallsplanering – ”om x händer, vad gör vi då?”

Omfallsplanering är att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa.

Omfallsplanering är att planera och ha beredskap för olika händelser som kan inträffa. Det handlar om att skapa en ”reservplan” i förväg för de kritiska händelserna, framförallt för att reglera ”starten” och ge en gemensam plattform att agera utifrån.

KOMMUNICERA RÄTT I KRISEN

Kriskommunikation. Se till att kommunicera i tid.

Kriskommunikation är all krishanterings kärna. Bristande kommunikation kan leda till att krisen förvärras. Trots detta missar många organisationer att kommunicera i den akuta krisen och informationsvakuumet som uppstår lämnar utrymme för andra sämre informerade källor att sätta bilden av vad som har hänt. En bild som sedan kan vara svår att bli av med.