Coronaviruset – så stöttar vi i krisen

Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet. Foto: Andreas Varro

För att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas under den pågående coronakrisen hjälper vi på mPowerment våra kunder med bland annat löpande rådgivning och stöd i krisledning.