När du blir intervjuad – så hanterar du intervjun: del 3

Vad du behöver tänka på när du blir intervjuad.

Att bli intervjuad av media är en dröm för vissa. Men snarare en mardröm för andra. Många blir så nervösa när journalisten ringer att de vägrar svara på frågor och istället hänvisar till någon annan. Jag vill att fler personer som sitter på viktig kunskap ska våga ta steget att dela med sig av den kunskapen i media. Därför delar jag, i en serie artiklar, med mig av tips och råd som hjälper dig att hantera intervjun på bästa sätt.

I den här artikeln ska vi titta närmare på vad du behöver tänka på när du blir intervjuad.

För de allra flesta faller det sig inte naturligt att bli intervjuad av en journalist. Om journalisten dessutom filmar eller bandar intervjun känns det ännu värre. Jag har under mina år som reporter ofta stött på personer som är både vältaliga och kunniga inom sitt yrke. De är experter inom sitt område och det var därför jag var där för att intervjua dem. Men så fort jag slog på min kamera så fick de tunghäfta, började rabbla osammanhängande fikonspråk i högt tempo eller så hoppade diverse grodor ur munnen på dem.

Rädd för att bli bortgjord

I många fall så handlar det om att man är oförberedd eller ovan vid situationen. Att man inte vet vad journalisten är ute efter. Att man är rädd för att göra bort sig. Bästa sättet att råda bot på detta är att genomgå medieträning. Då får du lära dig att hantera mötet med media på ett lugnt och tryggt sätt genom en ökad förståelse för hur journalister jobbar och genom praktiska övningar i budskapsformulering och intervjuteknik.

En del tror att medieträning handlar om att lära sig undvika medias frågor och komma undan ansvar. Men de har fått saker och ting rejält om bakfoten. Bra medieträning handlar om att förstå hur journalister och media fungerar och att få rätt redskap för att kunna kommunicera på ett öppet och transparent sätt med journalister vare sig du ska bemöta kritik eller skapa positiv publicitet för dig själv, ditt företag eller din organisation.

Medieträna dig själv

Men om du inte har möjlighet att gå en utbildning får du i den här artikelserien några råd på vad du bör göra före, under och efter intervjun för att öka dina chanser att lyckas. I den första delen av artikelserien gick jag igenom vad du bör göra när journalisten ringer. I del två tittade vi närmare på hur du sedan förbereder dig innan du ringer tillbaka.

Men hur hanterar du själva intervjun?

Här får du en checklista:

Se media som en möjlighet, inte ett hinder

 • Kom ihåg varför du ställer upp på intervjun
  • Vilket mål vill du egentligen uppnå med att svara på reporterns frågor?
  • Tänk på intervjun som ett samtal där du har möjlighet att föra ut dina budskap – inte bara svara på reporterns frågor.
 • Du vet något som reportern inte vet
  • De flesta reportrar är allmänreportrar och inte i närheten av lika insatta i ämnet som du är.
  • Gå in med inställningen att det är du som ska sätta bilden – bestäm problemet och presentera lösningen.
  • Förklara dina resonemang tydligt och pedagogiskt så att de inte misstolkas.
 • Säg det viktigaste först
  • Reportern kan avbryta intervjun när som helst, så börja med slutklämmen.
  • Fokusera på dina huvudbudskap.
  • Var tydlig, konkret och kortfattad.
  • I krissituationer så rangordna informationen efter: 1. människor, 2. miljö, 3. ekonomi.
 • Upprepa budskapen under intervjun
  • Återkom till dina huvudbudskap under hela intervjun, men försök att variera dina formuleringar.
  • Ha ett fåtal konkreta bevis och argument som stöttar ditt huvudbudskap.
  • Använd gärna metaforer och liknelser för att måla upp en talande bild som andra kan relatera till.
  • Läs mer om att formulera budskap här.

När du svarar på frågor

 • Tänk igenom svaret innan du börjar prata
  • Be reportern att ta om frågan om du behöver mer betänketid.
  • Blir det fel kan du avbryta dig och ta om, men risken finns att journalisten använder ditt ursprungssvar.
  • Det finns inget ”off the record” när du blir intervjuad.
 • Svara alltid på frågan
  • Använd dina bästa argument och försök brygga över till dina budskap, men svara på frågan först.
  • Även om svaret är att du inte vet, så behöver du svara på frågan.
 • Berätta varför du inte kan svara på en fråga
  • Om du inte kan eller får svara på en fråga så säg aldrig ”Inga kommentarer”, då verkar det som att du har något att dölja.
  • Säg istället:
   • ”Vi har inte fattat beslut i frågan ännu, men jag återkommer när det är klart”
   • ”Jag vet inte än, vi håller på att undersöka nu.”
   • ”Förundersökningssekretessen tillåter inte att jag kommenterar det just nu.”
   • ”Jag kan inte kommentera det enskilda fallet på grund av sekretess. Det jag kan säga är att vår policy är…”
 • Undvik yrkesjargong
  • Tänk på målgruppen och att du vill att alla ska förstå inte bara imponera på kollegorna.
  • Prata ren svenska, såvida du inte blir intervjuad av en branschtidning finns det ingen anledning att slänga sig med komplicerade termer eller interna benämningar.

Låt dig inte provoceras

 • Ljug aldrig!
  • Ljug under inga omständigheter för en journalist.
  • Det slår tillbaka förr eller senare och då får du ännu större problem.
 • Spekulera inte
  • Håll dig till det du vet säkert.
  • Undvik att ”tro” och ”ana” saker när du blir intervjuad.
  • Be att få ta reda på svaret och återkomma.
 • Behåll lugnet
  • Respektera journalistens rätt att ställa kritiska och provokativa frågor utan att bli arg, dryg, upprörd, nonchalant eller gå i försvarsställning.
  • Blir du upprörd kan det uppfattas som svagheter av både journalisten och publiken och du vinner inget på det.
 • Använd tystnaden
  • När du har svarat klart är det ok att vara tyst och vänta på nästa fråga, du behöver inte fylla ut tystnaden.
  • Om tystnaden gör dig obekväm, så tänk på att reportern är lika obekväm och snart ställer en ny fråga.
  • Eller så använder du tystnaden som en öppen fråga och tar tillfället i akt att än en gång leverera ditt huvudbudskap.

Om du vill fördjupa dig i hur du kan hantera svåra frågor och undvika journalisternas fällor så håll utkik efter den fjärde delen i artikelserien som kommer inom kort.

Här kan du läsa del 1: När journalisten ringer och del 2: Förberedelser är A och O.

Läs mer om våra tjänster inom medieträning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer