Pausa och utvärdera pågående kris

Det är viktigt att våga ta den där korta pausen mitt i krisen. Den där pausen som möjliggör de små justeringar som krävs för att bli än mer effektiva. Den där pausen som krävs för att tillvarata de framgångsfaktorer som identifierats. Den där pausen.

Situationen med coronapandemin ger unika möjligheter till att utveckla den egna krisledningsförmågan på kommunal och regional nivå. Under den tid som krisledningsgrupper och krisledningsstaber, samt i vissa fall även krisledningsnämnder, varit aktiverade har många lärdomar dragits. Problemet är att tiden och organisationens resurser måste prioriteras och en utvärdering skjuts ofta på framtiden.

Frågan som blev starten

”Kan vi göra något under en dag så att vi känner oss redo för nästa våg, blir lite boostade med allt bra vi gjort, men också så att vi lär oss av våra misstag, innan vi står mitt i det igen?”

Det var starten på det som en dryg månad senare blev en workshop för 25 tjänstepersoner och förtroendevalda. En workshop som syftade till att vara en del i en delutvärdering av kommunens hantering av coronapandemin. Syftet var även att skapa en känsla av avstamp efter vårens och sommarens arbete med pandemin. Ett avstamp med en positiv känsla av att kommunen har hanterat det här. En känsla av att nu rättar vi upp det som kan bli bättre och behåller allt det som var bra och fixar det här!

Att på ett strukturerat sätt pausa och utvärdera kan ge konkreta uppslag kring vad man bör befästa, förändra eller ta bort för att utveckla verksamheten, men underskatta inte vikten av att få till det där avstampet. Att få till den där känslan av att ”vi grejade det”. En känsla, som med några konkreta lärdomar och mindre förändringar ger attityden ”och vi grejar det nu igen”, är nog så viktig i en sådan utdragen kris som coronapandemin innebär.

”Erfarenheter är bara minnen om man inte drar nödvändiga slutsatser och låter slutsatserna påverka sitt framtida beteende.”

 – Okänd

mPowerment skräddarsyr systematiska och transparenta utvärderingar utifrån kundens behov. Under rådande pandemi kan en metod med flera mindre delutvärderingar vara en lämplig väg att gå. Genom att regelbundet pausa och utvärdera säkerställer vi att organisationen är lärande över tid. När krisen är över finns då redan en mängd data och dragna slutsatser från dessa delavstämningar, vilket även möjliggör en mer träffsäker analys i en större avslutande utvärdering.

Tre syften med att pausa och utvärdera

Vi rekommenderar att utvärderingen har tre syften där främjande är det mest huvudsakliga syftet vilket innebär att man gör framåtsyftande bedömningar av han­teringens styrkor och svagheter. Det innebär att utvärderingen ska bidra till en förbättrad och utvecklad förmåga att hantera kritiska händelser och kriser i framtiden.

Övriga syften med utvärderingen är allmänt kunskapsutvecklande och kompetensutvecklande; för de medarbetare som varit delaktiga i hanteringen av händelsen, samt kontrollerande; om korrekt hantering har skett enligt t.ex. lagar, föreskrifter, policys och andra krav samt om organisationen nått uppsatta mål.

Det finns sällan ett bra läge för en paus mitt i en situation, men de organisationer som vi idag genomför utvärderingar för är unisont glada att de gjort just det. En kort paus, att höja blicken något genom ett strukturerat arbete för att identifiera framgångsfaktorer och nödvändiga förändringar – för att sedan ta på sig handskarna och fortsätta att jobba hårt i krisen. Med en känsla av ”nu grejar vi det här!”

Läs mer om våra tjänster inom krisledning.

Share the Post:

Senaste nytt från teamet 

Välkommen till mPowerments blogg, din källa för de senaste uppdateringarna och nyheterna inom krisledning, krishantering och kommunikation. Här delar vi med oss av värdefulla tips och idéer baserade på vår omfattande erfarenhet inom ledarskap och krishantering med stor erfarenhet inom pedagogik.

krisledningssystem_qrisateam_qrisa

Qrisa™ – systemet som revolutionerar krisledning

Qrisa™ är ett säkert och användarvänligt system för krisledning, som gör hanteringen av kriser enklare,…

Läs mer

AdobeStock_87031169-scaled

7 tips för att integrera uppragstaktik i din vardag

Fokusera på möjligheter och lösningar, inte bara på problem, med uppdragstaktik – en filosofi användbar…

Läs mer

Medietraning-mPowerment-scaled

Ha ett syfte med din intervju

Har du tänkt igenom ditt syfte innan en intervju? Är du en svarsmaskin för journalisten…

Läs mer