Medieträning

Med flerårig erfarenhet från mediebranschen ger vi våra kunder kunskap och redskap att tryggt kunna bemöta media i såväl kris- som PR- och informationssammanhang.

I en värld där medierapporteringen går allt snabbare och nyheter sprids rekordsnabbt via webb och sociala medier, har det blivit allt viktigare att snabbt kunna ge klara besked, vara transparent, kommunikativ och nå ut med sitt budskap. Vi stärker organisationens och individens förståelse för den journalistiska spelplanen och skapar trygghet i mötet med media.

 

MEDIETRÄNING

Genom skräddarsydda utbildningar erbjuder vi våra kunder kunskap om hur medier och journalister fungerar, stöttning och praktiska övningar i intervjuteknik och i att nå ut med sitt budskap och påverka medias agenda.

Vi vänder oss till chefer och medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor som kan komma i kontakt med media via sitt ansvarsområde i PR- och informationssammanhang samt krissituationer. Genom kunskap och övning, kan även den mest osäkre lära sig att hantera mötet med journalister på ett lugnt och tryggt sätt. Våra kunder tränar på att möta journalistiska frågor, får en inblick i hur en journalist tänker och vilka fällor de ska undvika, samt får förståelse för vikten av ansvarstagande och öppenhet.

Exempel på våra tjänster:  

  • Skräddarsydd organisationsanpassad medieträning i grupp
  • Öppna utbildningar i medieträning
  • Intervjuteknikworkshops
  • Individuell handledning/coaching

 

KRISKOMMUNIKATION

Alla organisationer drabbas av kriser förr eller senare. Nyttan med kriskommunikation är att skapa trygghet för dig och din verksamhet i mötet med media innan krisen uppstår.

För de allra flesta så känns tanken på att behöva stå till svars inför en reporter som något obehagligt, något man helst vill undvika. När reportern dessutom riggar upp en kamera skulle många helst springa åt andra hållet. Kriskommunikation handlar tvärtom om transparens och öppenhet mot media och allmänheten. Kommunikation bör genomsyra hela krishanteringsarbetet före, under och efter krisen för att så snabbt och effektivt som möjligt minska dess omfattning och spridning.

Exempel på våra tjänster:

  • Kriskommunikation före, under och efter krisen
  • Skräddarsydda organisationsanpassade utbildningar
  • Intervjuteknikträning
  • Föreläsningar i kriskommunikation för större grupper
  • Kriskommunikation i sociala medier
  • Individuell handledning/coaching

 

 

 

 

 

 

 

Dela |
Webbdesign Argonova